Skip to main content

Laboratorium vergelijking

Gehaltes aan THC en CBD kunnen alleen worden bepaald in een kundig laboratorium. Maar is elk lab wel even betrouwbaar, en waarom geven verschillende labs zulke verschillende resultaten? Er zijn wereldwijd (nog) geen standaard methodes voor de analyse van cannabis, dus er wordt op veel verschillende manieren gemeten. En dat zorgt soms voor grote verschillen. LCC heeft daarom onderzoek gedaan.

Ook binnen de LCC is er behoefte aan betrouwbare lab metingen: voor onze teeltproeven, voor onze klanten, en voor het ontwikkelen van nieuwe producten en processen. Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat onze eigen laboratoria het met elkaar eens zijn. Om die reden hebben we 3 labs dezelfde reeks samples laten analyseren, en de resultaten met elkaar vergeleken. De betrokken labs waren:

1) Het interne laboratorium van de WUR in Bleiswijk

2) LCC-lid Brightlabs in Venlo

3) Onderzoekslab ENDC in Harderwijk, samenwerkingspartner van LCC-lid Perfect Plants

Het gaat om 10 alcohol extracten van verschillende cannabisvariƫteiten die gekweekt zijn binnen de WUR cannabis trial (Filip van Noort). Voor alle samples is zowel THC als CBD gehalte bepaald. De resultaten waren zeer vergelijkbaar, zonder grote verschillen. Met deze proef hebben we een goede basis om onze eigen resultaten te kunnen vertrouwen. In een volgende testronde zullen de labs ook complexere samples meten. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.