Skip to main content

Enige tijd geleden heeft de LCC zijn leden gevraagd om een korte vragenlijst in te vullen. Het doel was om in kaart te brengen welke leden momenteel bezig zijn met cannabis-gerelateerd onderzoek, of dit willen gaan opstarten. Door een overzicht te creëren hopen we bij te dragen aan samenwerking en kennisuitwisseling. Het ene lid is misschien op zoek naar cannabis materiaal om onderzoek mee te doen, terwijl een ander lid heel veel planten teelt en cannabis bloemen ‘over’ heeft.

In totaal hebben 12 LCC leden de vragenlijst ingevuld. Hieronder zijn de uitkomsten kort en bondig weergegeven. Voor een volledig verslag van de enquête kun je contact opnemen met Arno Hazekamp (a.hazekamp@lcco.nl)

 1. Leden die momenteel cannabis-gerelateerd onderzoek doen, en het onderwerp van dat onderzoek:
 • Brightlabs: analyses van kwaliteit en samenstelling van cannabis producten
 • Cannabis-Drying: optimaliseren van droogcondities bij een LP in de VS. Vergelijken tussen drogen van losse toppen en hele planten.
 • Grodan: vergelijken en optimaliseren van diverse irrigatie strategieën
 • John Ammerlaan Advies: optimaliseren van de opkweek en beworteling van jonge cannabis planten, in samenwerking met WUR Bleiswijk.
 • Perfect Plants: optimaliseren van vermeerderen door tissue culture, beste groeiomstandigheden zowel indoor als outdoor
 • Sure Laboratories: analyseren van de microbiologische kwaliteit van diverse ruimten in een cannabis kwekerij (Fyta)
 1. Leden die van plan zijn binnenkort cannabis-gerelateerd onderzoek te starten, en het onderwerp van dat onderzoek:
 • Brightlabs: ontwikkelen van analysemethoden voor nieuwe cannabisproducten en medicijnen, en cannabinoid-metabolieten in het bloed.
 • Delphy: optimaliseren van de indoor teelt. Dit project zal 5 jaar gaan lopen in samenwerking met vele partners.
 • Hoogendoorn: optimaliseren van teeltrecepten, ontwikkeling en testen van sensoren
 • Oreon: ontwikkelen van lichtrecepten
 • Sure Laboratories: conserverende/desinfecterende werking van cannabis extracten
 1. Leden die geen onderzoek doen of gepland hebben:
 • Havecon
 • Thar Process
 • VEK adviesgroep
 1. Omdat ik onderzoek doe kan ik de volgende zaken beschikbaar maken voor andere LCC leden:
 • Kennis en ervaring: Brightlabs, Sure Laboratories, Grodan, Cannabis-Drying, John Ammerlaan Advies
 • Ontheffing (andere partijen kunnen activiteiten uitvoeren onder mijn cannabisontheffing): Brightlabs, John Ammerlaan Advies
 • Cannabismateriaal (ik heb extra cannabis bloemen of materialen die een ander kan gebruiken): Brightlabs, John Ammerlaan Advies
 • Specialistische apparatuur: Brightlabs
 1. Voor mijn onderzoek heb ik behoefte aan:
 • Kennis en ervaring: Oreon
 • Ontheffing: Oreon
 • Cannabismateriaal: Oreon, Sure Laboratories, Cannabis-Drying
 • Teeltruimte: Oreon, Grodan
 • Budget: Hoogendoorn, Grodan
 1. Hoe kan de LCC helpen om dit onderzoek te ondersteunen:
 • Zoeken/samenbrengen van partners / interpreteren uitkomsten, gezamenlijk verspreiden van uitkomsten (artikelen, social media), presenteren van uitkomsten. (Oreon)
 • Zoeken van LPs die interesse hebben in de proeven en dit gezamenlijk met ons zouden willen doen. (Hoogendoorn)
 • De aansluiting vinden aan de kant van de verwerking tot een eindproduct. Nu ligt er (nog) meer nadruk op de kweek, er zou meer aandacht mogen naar de verwerking van de cannabis tot een consumentenproduct of medicijn. (Brightlabs)
 • Wij zijn altijd op zoek naar marktpartijen die iets voor ons kunnen betekenen waarin we nu ondersteund worden. Daarnaast de wetenschappelijke kennis, kennissen en achtergronden. (Perfect Plants)
 • Contacten leggen. (Sure Laboratories)
 • Faciliteren en de partijen verbinden. (Grodan)
 • Advies geven en netwerk opzetten. (John Ammerlaan Advies)
 • Heel veel kennisuitwisseling. Cannabis betreft een premature markt waar ontwikkelingen op velerlei vlak zich snel opvolgen. (VEK Adviesgroep)
 • We voeren onderzoek uit naar teeltoptimalisatie. Wij willen daarbij de 10 wiettelers van het Experiment Gesloten Coffeeshop willen betrekken. In de vorm van excursiegroep of iets dergelijks, waar we onderling kennis uitwisselen. LCC zou hier ons kunnen faciliteren. (Delphy)

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.