Skip to main content

LCC Stories | Brightlabs

Bij LCC lid Brightlabs kun je terecht met al je vragen over kwaliteit, samenstelling, stabiliteit, en zuiverheid van medicijnen. Hier worden allerlei inhoudsstoffen gemeten met de meest moderne apparatuur. Het lab is gelegen in Venlo op het voormalige terrein van de Floriade van 2012. Naast allerlei standaardtesten wordt hier gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe analysemethodes. Er is dus volop ruimte voor R&D. De website vat het mooi samen: Brightlabs is ‘Your partner for high end chemical analysis’.

Op de website staat cannabis gewoon op de voorpagina tussen ‘pharma’ en ‘food’ producten. Brightlabs analyseert ze allemaal; voor hen is cannabis gewoon een medicinaal product dat simpelweg veilig en betrouwbaar moet zijn. Sinds 2020 doet Brightlabs de kwaliteitscontrole van alle Bedrocan cannabis, in opdracht van het Bureau Medicinale Cannabis. Dit was een belangrijke reden om aan te sluiten bij de LCC, want het was al snel duidelijk dat cannabis geen alledaags product is. Voor dit interview spreken we met Bart Jansen. Hij is Business Development Manager en weet vrijwel alles wat er op het lab gebeurt. Hij geeft aan dat er vanuit LCC nog geen concrete cannabisprojecten zijn gekomen. Maar hij ziet wel degelijk veel kansen voor de nabije toekomst. En het lidmaatschap van de LCC helpt Brightlabs om zich daarop voor te bereiden.

Eén van die kansen is het Experiment Gesloten Koffieshopketen. Hierdoor wordt het straks normaler om cannabis te telen in Nederland. Er komen binnenkort wel 10 telers die productie gaan draaien, elke paar weken een oogst. En daar horen laboratoriumtesten bij. Het recente LCC symposium over het Experiment Gesloten Koffieshopketen (16 April in Leiden) was daarom nuttig voor Bart. Hij leerde er hoe de procedure is aangepakt door verschillende partijen, en op welke verschillende wijzen cannabis straks kan worden geproduceerd. Daarnaast kreeg hij inzicht in de cultuur die achter recreatief cannabis gebruik schuilgaat: wat willen consumenten, en hoe staan koffieshops er zelf in. De belangrijkste les die Bart leerde is dat wel 50% van de koffieshopbezoeker zichzelf eigenlijk ziet als medicinaal gebruiker. En dat geeft kansen voor een lab waarbij (medicinale) kwaliteit bovenaan staat. Want als een lab zich goed wil profileren, dan moet het wel weten wat de markt precies verwacht.

Nu cannabis zich wereldwijd verder ontwikkelt als medicijn, komt er ook meer behoefte naar degelijk uitgevoerde klinische studies. Vanuit het Groningse UMCG kwam daarom recent de vraag of Brightlabs cannabinoiden zoals THC en CBD in bloedsamples van patiënten kan meten. Dat soort analyses zijn nodig voor het bepalen van het medicinale effect van cannabisstoffen op het lichaam. Om er zeker van te zijn dat de analysemethoden van Brightlabs betrouwbaar en degelijk zijn, heeft het lab recent meegedaan met een vergelijkende test [Link naar nieuwsbericht]. Hierbij werden dezelfde 10 cannabis extracten geanalyseerd door 3 laboratoria, om te bepalen hoe gelijk of verschillende de resultaten waren. Door dit soort tests vaker uit te voeren in de toekomst, kan Brightlabs een sterke positie opbouwen als meest betrouwbare cannabis-testlab van Nederland.

De snel groeiende CBD markt bied steeds meer kansen voor Brightlabs, nu die markt volwassen begint te worden. Bart merkt op dat de cowboys steeds meer beginnen te verdwijnen. De snelle verdieners van het eerste uur worden nu serieuze bedrijven, waarbij het onderscheid wordt gemaakt door kwalitatief goede producten te kunnen leveren waar laboratorium analyses een onderdeel van uitmaken. Het ontwikkelen van innovatieve producten kost moeite, en veel bedrijven zijn door schade en schande groot geworden. Zij kennen nu de waarde van goed onderzoek doen, en zijn steeds meer bereid daarin te investeren. Sommigen gaan zelfs richting ISO-certificering van hun bedrijf.

Samengevat: lidmaatschap van de LCC helpt Brightlabs om zich voor te bereiden op een grote nieuwe markt die er aan gaat komen. Onderdeel zijn van een professioneel netwerk, delen van achtergrond kennis, en een beter begrip van de markt zijn daarbij grote voordelen. Wel heeft Bart nog een advies: laat de LCC meer kijken naar de ontwikkelingen op de CBD markt. Op dit moment is er nog vooral aandacht voor grootschalige teelt in kassen, uiteraard vanwege de ontstaansgeschiedenis van de LCC als samenwerking tussen teelt-gerichte bedrijven. Maar er is nog veel kennis te behalen in het post-harvest deel van de cannabis markt.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.