Skip to main content

Meteor Systems is vanaf het begin betrokken geweest bij de professionele legale cannabisteelt. Er is veel kennis opgedaan over het indoor en in kassen telen van cannabis op verschillende teeltgootsystemen.

Cannabis telen op een gotensysteem kent onder meer deze voordelen:

  • Goede luchtcirculatie onder en tussen de goten;
  • Overal rondom de plant kunnen werken;
  • Gotensysteem te combineren met steungaas;
  • Aangepast op elke ruimte en teelttheorie;
  • Slangen met druppel irrigatie lengtelang aan de goot te monteren;
  • Eventueel beweegbaar te maken, zodat er 1 rij goten extra geïnstalleerd kan worden;
  • Kans op schimmels en ziektes wordt tot een minimum gebracht.

Ontwikkelde systemen

Onderstaand een overzicht van de meest gangbare systemen die Meteor Systems heeft ontwikkeld in samenwerking met haar klanten.

Hangend
Teeltgoten bestaan uit 1 stuk, een rijenlengte lang. Dat betekent dat een goot veel gewicht draagt. Meteor Systems hangt de goot op met beugels. Dit zijn de meest voorkomende systemen in grootschalige tuinbouwkassen. Een vereiste om een hangend teeltsysteem te kunnen installeren, is dat de kasconstructie sterk genoeg moet zijn om het gewicht te tillen.

Ondersteunend
Indien de constructie van een kas of binnenruimte het gewicht van hangende teeltgoten niet kan dragen, zijn ondersteunde systemen een uitkomst. De teeltgoten worden op grondsteunen geplaatst i.p.v. in beugels gehangen.

Beweegbaar
Als teeltgoten opgehangen kunnen worden, valt er veel voordeel te halen door een beweegbaar teeltsysteem. Een beweegbaar systeem wordt ook wel een Swing systeem genoemd. Door het gebruik van een Swing systeem wordt er extra ruimte gecreëerd in een kap. Hierdoor is er dus de mogelijkheid om een extra goot of bed te plaatsen. Let op: dit systeem is niet geschikt voor alle variëteiten en afhankelijk van de constructie van de kas.

Potten
Het pottensysteem, dat voornamelijk voor snijbloemen wordt gebruikt, is ook geschikt voor de cannabisteelt. Dit zijn voorgevormde goten met ronde gaten waar potten in gezet worden. Bij een pottensysteem hangen de potten boven een opvanggoot. Doordat de pot boven de opvanggoot hangt, staan de potten niet in contact met het drainwater, waardoor planten elkaar niet kunnen besmetten. Door de opvanggoot wordt al het drainwater opgevangen en kan het hergebruikt worden.

Goten op de grond
We zien steeds vaker telers die hun moederplanten van de grond willen halen i.v.m. schimmels en ziektes. Door de goten iets van de grond te zetten en daar de potten op te plaatsen, zijn de planten niet in contact met het drainwater en is er een betere luchtstroom rondom de gehele plant.

Containers
In samenwerking met containerfabrikanten kunnen wij de goten leveren voor op de tafels. Een groot voordeel is de luchtverspreiding onder en tussen de goten. Slangen met druppel irrigatie zijn eenvoudig aan de goot te monteren, waardoor elk plantje geautomatiseerd watertoevoer krijgt.

Verticaal telen
Een relatief nieuwe wijze van cannabis telen, maar erg efficiënt voor indoor farming. Cannabis wordt in meerdere lagen in een ruimte geteeld. Dit wordt voornamelijk voor stekkengroei gebruikt, maar steeds vaker ook voor moederplanten.

Voor meer informatie klik deze link

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.